Walory przedsiębiorstw

Wartość przedsiębiorstwa to suma wszystkich aktywów, które wchodzą w jego skład, w zależności od wielkości samego przedsiębiorstwa mogą wchodzić w skład nieruchomości ruchomości papiery wartościowe wierzytelności oraz posiadany towar. Wartością jest też firma, czyli znak towarowy przedsiębiorstwa, o czym nie wolno zapominać. Jest on osobnym zarejestrowanym dobrem, które ma swoją konkretną wartość tym większą im lepiej radzi sobie na rynku samo przedsiębiorstwo. Jedną kwestią jest wyliczenie ile jest warte samo przedsiębiorstwo razem z wszystkimi elementami majątku a inną kwestią jest wyliczenie wartości gdyby to przedsiębiorca zdecydował się na taki ruch jak o przekształcenie w spółkę kapitałową z osobowej. Różnica między tymi podmiotami jest spora przede wszystkim spółki kapitałowe są podmiotami, które mogą być uczestnikami obrotu zarówno, jako kupujący jak i sprzedający swoje akcje na giełdzie. Sama chęć rzecz jasna przekształcenia na spółkę giełdową nie jest wystarczającym czynnikiem by tak się stało. Podmiot musi spełnić wiele innych szczegółowo wymienionych w aktach rangi ustawowej, bez czego nie ma mowy o wspomnianym przekształceniu. Zatem zanim spółka zadebiutuje musi udowodnić, że jest warta tyle by współistnieć z innymi podmiotami jak spółki akcyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.