Ulga na złe długi

Kontrahent zalega ze spłatą sprzedanego towaru? Boisz się, że do uregulowania długo już nigdy nie dojdzie? Spokojnie, prawo jest po Twojej stronie. Możesz skorzystać z ulgi na złe długi, który pozwoli Ci odzyskać zapłacony wcześniej podatek VAT.  Wystarczy, że spełnisz kilka warunków. Ulga na złe długi wiąże się ze nieściągalnych wierzytelności, które uznane zostały za uprawdopodobnione. Sa to takie wierzytelności, które nie zostały uregulowane albo zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu daty płatności znajdującej się na fakturze lub umowie. Korzystanie z ulgi pozwala wierzycielowi przeprowadzić korektę swoich VAT-owskich rozrachunków z fiskusem o kwotę uregulowanego wcześniej podatku należnego dotyczącego tego nieuregulowanego zysku. Do długów, względem których 150 dzień spłaty przypada na 31 grudnia 2012, zastosowanie mają przepisy ustawy o VAT w formie obowiązującej w roku 2012. Warto jednak pamiętać, iż zastosowanie omawianej ulgi na złe długi nie będzie możliwe do wykorzystania, w przypadku kontrahenta, którego łączą z podatnikiem powiązania o charakterze rodzinnym. Ustawodawca ma tutaj na myśli następujące  powiązania: małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo bądź zależność kapitałową, która wyraża się w posiadaniu przez jedną ze stron prawa do głosu wynoszącego co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.