Trudny żywot przedsiębiorcy w kraju nad Wisłą

Polska nie jest przychylnym krajem dla ambitnych przedsiębiorców. Wśród szefostwa firm dominuje bardzo negatywna postawa, która jest wywołana sytuacją na rynku. Do takiego consensusu można dojść kiedy weźmie się do ręki raport ilustrujący badania Domu Badawczego Maison. Firma miała przeanalizować sytuację polskich biznesmenów na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Analitycy ustalili wiele przeszkód, które stoją na drodze w rozwinięciu skrzydeł w ogromnym rynku. Wśród najistotniejszych są wymieniane wysokie koszta pracy, pojawiające się problemy z wypłacalnością czy niestabilne prawo. Ankietowani oprócz procedur państwowych wspominają też o nieuczciwości innych przedsiębiorców, którzy wykorzystują luki w prawie czy niewydolność systemową. Do poważnych problemów też są zaliczane pozapłacowe koszta pracy. W trakcie tegorocznej analizy aż 77 proc. ankietowanych o nich wspomniało. Dwa lata wcześniej na tą sferę zwróciło uwagę jedynie 45 proc. ankietowanych. Również w przeciągu dwóch lat podwoiły się skargi na obowiązki biurokratyczne. Natomiast niezadowolenie z powodu podatków wzrosło z 32 do 54 proc. Listę tych „gorzkich żali” zamyka frustracja nad dłużnikami z których uniesposób ściągać należności, gdyż ich pozycja prawna jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Powoduje to liczne zatory płatnicze, które nakręcają dalszą spiralę niezadowolenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.