Słowo o ekonomii

Ekonomia po matematyce druga królową nauk określających dobra finansowe. Niektórzy badacze łączą ją z naukami społecznymi. Jednak wiadomo, że nie łączy się ściśle z rachunkiem matematycznym, to ukazuje nam dystrybucję, konsumpcję oraz wytwarzanie dóbr materialnych. Dobra materialne istnieją w każdej dziedzinie życia. Samo słowo ekonomia pochodzi z języka greckiego i oznacza reguły domowe. Początkowo słowo to było ściśle utożsamiane z prawami życia rodzinnego w gospodarstwie domowym. Dopiero później zyskało sławę, jako dyscyplina naukowa. Obecnie ekonomia jest utożsamiana z finansami oraz gospodarką. Łączy się ją z gospodarką lokalną, za którą stoi dział ekonomi – mikroekonomia oraz gospodarką krajową czy światową – jako makroekonomia. Studenci ekonomii uzyskują wiedzę na temat działania i sterowania gospodarką oraz funkcjonowaniem produktów na świecie. Wszelkie działanie przedsiębiorstw jest oparte o wiedzę z dziedziny finansów oraz ekonomii. Właściciele małych biznesów także muszą poznać zasady funkcjonowania podstawowych narzędzi ekonomicznych tj.: analiza rynku, sprzedaż czy konsumpcja. Biznes i ekonomia od zawsze powinny iść ze sobą w parze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.