Rynek reklamowy w gorszej kondycji…

W ciągu roku dwa tysiące dwunastego przychody spółki Agora S.A. spadły aż o osiem procent, co oznacza, że firma zarobiła o jeden i jedną dziesiątą miliona mniej, niż w poprzednich latach. W wyniku tego strata netto koncernu wynosiła kwotę ośmiu i jedną dziesiątą miliona złotych. Przyczyną niskich wyników wydajności firmy są przede wszystkim spadające przychody (w związku z coraz mniejszym zainteresowaniem rynkiem reklamowym). Ponadto koncern był zmuszony do utworzenia rezerw w związku ze zwolnieniami zarówno o charakterze grupowym, jak i indywidualnym (pojedynczym) – dzięki temu przedsięwzięciu firma straciła aż do dwudziestu siedmiu milionów złotych. Co więcej w tym roku Agora musiała się pożegnać z kwotą wynoszącą trzynaście i jedna dziesiąta miliona złotych netto w wyniku straty operacyjnej na poziomie EBIT oraz dziewięć milionów złotych na poszczególnych akcjonariuszy. Zgodnie z prognozami specjalistów w rozpoczynającym się roku rynek reklamy będzie gorzej prosperował o pięć do ośmiu procent. W najgorszej sytuacji będą codzienne dzienniki, ponieważ prawdopodobnie ich straty będą mniej więcej sięgały od dwudziestu dwóch do dwudziestu pięciu procent. W przypadku czasopism również sytuacja nie będzie wyglądała lepiej – mogą wystąpić nawet szesnastoprocentowe straty! Zamiarem Agory jest rezygnacja z telewizyjnych wydatków reklamowych – od siedmiu do dziesięciu procent.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.