Rosnące ceny złota

Jeśli ktoś na początku obecnego stulecia zainwestował w złoto, teraz cieszy się niebagatelnym zyskiem. Dziś wartość w dolarach jest siedmiokrotnie większa do cen sprzed dwunastu lat. Natomiast dokonane wtedy inwestycje w złotówkach pozwoliły otrzymać zysk na poziomie 400 procent. Wszelkie korekty wskazują na to, iż pozycja złota szybko się nie zmieni.  Jest to spowodowane przeorganizowaniem popytu złota na rynku z wielką korzyścią dla inwestycji. Wiązało się to z pojawieniem się na rynku wielu instrumentów inwestycyjnych związanych bezpośrednio lub pośrednio ze złotem.  W 2011 popyt na kruszec wyniósł około 4574 ton a z tego na cele inwestycyjne przypadło 1690 ton. Wartość przeprowadzonych transakcji z udziałem złota wyniosła wtedy 86,1 USD. Porównując wyniki z rokiem 2002, gdy dopiero zaczynało się zainteresowanie tego typu inwestycjami, ilość zakupionego złota powiększyła się pięć razy a wartość wzrosła dwudziestopięciokrotnie. Na przestrzeni kwartałów w 2012 wzrost cen złota systematycznie się powiększał. Ubiegłym roku wzrost popytu na złoto w drugim kwartale zdecydowanie wzmocniły fundusze ETF. Sprawiło to, iż w trzecim kwartale fundusze te dysponowały już 2,5 tysiącami ton złota. Na polskim rynku złoto również czuje się coraz to lepiej. W zeszłym roku Polacy zakupili około 3,5 ton złota natomiast w tym, przewiduje się odnotowanie sprzedaży w granicach nawet do 5,5 ton.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.