Przedsiębiorstwa małe i średnie

Unia Europejska od lat wierzy w małych i średnich przedsiębiorców, a wyrazem tej wiary są kolejne udogodnienia i przywileje. Z jednej strony niewielkie firmy są narażone na liczne problemy w swojej działalności. Należą do nich słaba odporność na wahania rynku, zwiększająca się konkurencja krajowa i zagraniczna, utrudnienia w płynności finansowej i braki kapitałowe. Niemniej jednak to właśnie owe niewielkie biznesy często są przysłowiową dźwignią podnoszącą upadający rynek. Paradoksalnie firmy, z jednej strony bardziej narażone na wahania warunków gospodarczych, są również mocne, dzięki temu, że mają szansę szybciej dostrzec niepojące objawy rynkowe. Przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa zdecydowanie lepiej radzą sobie na polu regionalnym. Dzięki temu, że wyrosły na fundamentach lokalnej społeczności, są z reguły dobrze postrzegane przez pracowników i klientów. Ponadto niewielka lokalna firma lepiej oceni popyt na danym rynku i łatwiej będzie jej dostosować do niego swoją produkcję. Bliskość poszczególnych szczebli hierarchii przedsiębiorstwa sprawia, że jest ono sprawnie zarządzane i może dostosowywać swoją ofertę do konkretnych klientów. W małym i średnim biznesie kontrahenci są mniej anonimowi, co często ułatwia prowadzenie interesów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.