Prospekt emisyjny

Firma, która spełniła wymogi i została dopuszczona do obrotu na giełdzie w ramach przygotowań tworzy specjalną dokumentację. W jej treści określa ile z majątku firmowego przeznacza właśnie na wolny obrót ile przeznaczono dla udziałowców pracujących w przedsiębiorstwie. Wszystko to wpływa na to, jaka ilość akcji, która zostaje wypuszczona na rynek i ich cenę nie tylko nominalną jednostkową, ale też tą, za jaką są kupowane przez zainteresowanych. Wypuszczenie czy też emisja prospektu emisyjnego jest obowiązkiem a nie prawem przedsiębiorstwa. O tym, że firma pojawi się na giełdzie i będą dostępne jej akcje informuje właśnie w formie tego dokumentu. Zainteresowani zakupem akcji w pakietach mogą się zapisywać na akcje. Jest to działanie polegające na tym, że podmioty będące potencjalnym i inwestorami zgłaszają chęć zakupu określonego pakiety akcji i są w kolejce. Zwykle akcje wypuszczane są w seriach, których wielkość szacowana jest na podstawie właśnie zainteresowania potencjalnych kupców. Zapisanie się do kolejki na akcje nie gwarantuje, że się nabędzie tyle akcji ile się planuje. Ustalane są też reguły dotyczące tego, kto ile i kiedy akcji może nabywać, jako podmiot gospodarczy albo prywatny inwestor.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.