Problemy polskiego biznesu

Przede wszystkim trudności biznesowe napotykają obecnie najczęściej firmy małe, czyli takie które zatrudniają mniej niż pięćdziesięciu pracowników. Źródłem kłopotów polskich firm jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w kraju, zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego, jak również rozbudowany system biurokracji. O ile dwa pierwsze czynniki są chociaż częściowo niezależne od państwa, to walkę z biurokratycznym molochem ogłaszają kolejne rządy. Jak na razie bez większych rezultatów. Znaczna część bieżących problemów małych i średnich przedsiębiorstw wynika jednak z tak zwanych zatorów płatniczych, czyli nieterminowego regulowania płatności. Między innymi z tego powodu pogłębia się przepaść pomiędzy dobrze radzącym sobie sektorem handlu detalicznego a chociażby przedsiębiorstwami budowlanymi czy firmami produkującymi wyposażenie i ubrania. Poza tym wzrastające bezrobocie i niepewna przyszłość wpływają na ograniczenie wydatków Polaków. Wydajemy mniej, ponieważ nie wzrastają nasze dochody, zwiększają się natomiast koszty życia. Wszystkie te elementy mają wpływ na obecny kształt i kondycję polskich przedsiębiorstw. Można jednak mieć nadzieję, ponieważ według Banku Światowego warunki prowadzenia firmy w Polsce systematycznie się poprawiają. Jest ciężko, ale zdaniem analityków nie jest gorzej niż było, a to i tak dobrze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.