1

2

3

4

5

 

Komisja nadzorująca

W każdym kraju gdzie funkcjonuje giełda jest też powołany kolegialny organ, do którego kompetencji należy przede wszystkim kontrolowanie oraz nadzorowanie wszelkich operacji finansowych zawieranych na parkiecie giełdy. Chodzi oto by zniwelować ryzyko zawierania transakcji podejrzanych i takich, które ewidentnie naruszają konkretne przepisy prawa. Do kompetencji takiej komisji należy nie tylko opiniowanie transakcji i wyrażanie zgody, ale również dopuszczanie do udziału w obrocie giełdowym. Do komisji wysyłane są regularnie raporty dotyczące tego, jakie transakcje były w konkretnym okresie zawierane i na jakich zasadach. Funkcjonowanie komisji ma przede wszystkim być gwarantem pewności i legalności obrotu papierami wartościowym oraz ewidencjonowanie go w określony sposób. Komisja może wzywać uczestników rynku do złożenia wyjaśnień w sprawach wątpliwych transakcji giełdowych. Jedną z ważniejszych kompetencji jest możliwość unieważnienia transakcji z mocą wsteczną, kiedy wykryto, iż została zawarta z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych. Takie uprawnienia powodują, że faktycznie od sprawności i skuteczności działań samej komisji zależy to jak funkcjonować będzie sama giełda. Istnienie komisji jest konieczne i tutaj nie można twierdzić, że jest ona tylko utrudnieniem natury administracyjnej.

Pogrywanie kursem

Gracze giełdowi kierują się różnymi interesami i nie zawsze związku z tym postępują zgodnie z obowiązującymi regułami zarówno tymi nieformalnymi jak i też formalnymi. O ile te pierwsze to zasady, które świadczą o tym, że ktoś ma pojęcie o zaufaniu i dżentelmeńskim prowadzeniu interesów to drugie są konkretnymi przepisami prawnymi i łamanie ich grozi odpowiedzialnością cywilną i karną równolegle. Jednym z cięższych przestępstw finansowych, które mogą być popełnione przez graczy na giełdzie jest tak zwane granie kursem całej giełdy. Mianowicie wszystkie transakcje kupna i sprzedaży są bilansowane tak by było wiadomo ile kapitału wpłynęło na rynek a ile z niego wyszło. Liczy się też suma wartości wszystkich transakcji. Jej zmiany są wyrażane w procencie. Kiedy zawarto więcej transakcji na rynku danego dnia to indeks giełdy rośnie, ponieważ jest więcej kapitału i większy przepływ gotówki. Kiedy natomiast jest mniej transakcji a akcje tracą na wartości indeks spada. Zatem nagłe wpompowanie na giełdę potężnej ilości gotówki najczęściej tuż przed zamknięciem danego dnia może spowodować spore wahnięcie kursu. Podmioty tego świadome i poinformowane o tym kurs, jakich spółek pójdzie ostro w górę mogą sporo zarobić na tym fakcie. Takie przestępstwo jest związane z odpowiedzialnością finansową i karną, jako zagrożenie bezpieczeństwa obrotu finansowego na giełdzie.

„Pompowanie akcji”

Jaką wartość ma przykładowo kilogram ziemniaków każdy jest w stanie określić bez większych problemów. Jasnym jest, jakie są koszty hodowli, jakie inne poboczne i jakie były zbiory w danym roku. To wszystko oraz też chęć zarobku samego sprzedającego kształtuje cenę przykładowego kilograma. Jasnym też jest, że kiedy nie występują klęski żywiołowe oraz innego rodzaju kataklizmy będzie się ona utrzymywała na stabilnym przewidywalnym poziomie. Załóżmy, że ten kilogram ziemniaków to akcje danej firmy. Akcje, które mają wartość definiowaną przez kondycję finansową wspomnianego przedsiębiorstwa. Jednak to jak sobie radzi na rynku samo przedsiębiorstwo nie zawsze jest adekwatne do tego jak kształtuje się wartość jednostek uczestnictwa, czyli popularnie zwanych akcji. To jest czasem efekt różnych działań niekoniecznie zgodnych z prawem. Przykładowo takim podbijaniem wartości akcji jest tworzenie sztucznego gwałtownego popytu na nie tak by skoczyła ich wartość. Nagle potencjalne firmy inwertujące zgłaszają chęć zakupu walorów jakiejś spółki i cena akcji jest windowania do wysokiego zaskakująco poziomu. Takie działania nie powinny mieć miejsca i są konkretnie karana przez komisję nadzorującą operacje rynkowe.

Dopóki się gra nie ma strat

Strata pieniędzy albo potencjalne zagrożenie stratą jest tym, co na rynku finansowym występuje przez cały czas. Przynajmniej w taki sposób na rynek finansowy spoglądają ci, którzy nigdy nie zdecydowali się na inwestowanie własnych środków na giełdzie. Kiedy słyszą, że ktoś, kogo znają zdecydował się na właśnie na taki krok ostrzegają oczywiście życzliwie, że przecież może stracić swoje oszczędności. Warto też dodać, że ma szansę je pomnożyć, o czym tym ostrzegającym zdarza się zapomnieć. Kiedy patrzy się na rynek finansowy a w szczególności na giełdę faktycznie można zauważyć, że wiele akcji okresowo traci na wartości a przez to też tracą ich posiadacze. Jednak tracą tylko wtedy, kiedy przestraszeni zdecydują się na nerwowe decyzje, czyli przykładowo sprzedadzą swoje akcje poniżej ceny zakupu. Jasnym jest, że taka operacja wiąże się z określoną stratą finansową. Jednak dopiero w chwili, kiedy zostanie przeprowadzona. Zatem dopóki człowiek wytrzymuje presję i nie wyzbywa się akcji nie musi się obawiać realnej straty mianowicie dopiero sprzedaż jest finalnym usankcjonowaniem takiej, jeżeli zostanie zrealizowana transakcja. Rzadko zdarza się by akcje traciły na wartości nieustannie aż do upadku przedsiębiorstwa oczywiście, jeżeli ktoś jest uważny takich akcji pozbędzie się z wyprzedzeniem.

Dobry portfel inwestycyjny

Zarabianie pieniędzy dzięki podejmowanym decyzjom inwestycyjnym jest sztuką niełatwą, ale też i związaną z konkretnymi korzyściami, których nie sposób przecenić. Przede wszystkim, dlatego że dzięki inwestycjom człowiek ma szansę zgromadzić kapitał, który przeznaczy na realizację swoich działań związanych z firmą albo też innych. To czy jednak samo inwestowanie rzeczywiście przyniesie takie efekty, jakich się człowiek spodziewa zależy też od tego na ile umiejętnie zorganizuje on swój portfel inwestycyjny. Przede wszystkim powinien szczególnie drobny inwestor zdywersyfikować swój portfel tak by stałe zyski z jednej strony równoważyły właśnie ewentualne straty wynikające z bardziej ryzykownych inwestycji. Najbardziej popularna dywersyfikacja to rozdział procentowy inwestycji na takie, które opierają się na akcjach, czyli są obciążone ryzykiem wahań kursowych oraz takie, które gwarantują stały przychód mniejszy, ale nieobarczony żadnym ryzykiem a dodatkowo związany z gwarancją. Takie postępowanie rzeczywiście daje gwarancję, że człowiek nie zostanie narażony na poważniejszą stratę. Każdy, kto postanawia właśnie własne środki zainwestować w taki czy inny sposób powinien też o tym pamiętać. Dzięki temu nie rozczaruje się, że nagle „wyparują” wszystkie zyski.

Płynne wartości walorów

Kupowanie akcji jest dla jednych sposobem na to by dodatkowo zarobić jakieś pieniądze dla innych działania zawodową wykonywaną osobiście, ale w cudzymi imieniu dla innych formą rozrywki. Bez względu jednak na to, dlaczego się ktoś decyduje na takie działania jak kupowanie akcji jest jedna kwestia pewna ma on świadomość, że mają one wartość uzależnioną od wielu czynników jedne da się w jakiś sposób przewidzieć a inne niestety nie. Dlatego czasem wartość zakupionych akcji spada mimo tego, że zapowiadano, iż będzie wzrastać a czasem właśnie ku radości samego inwestora dzieje się odwrotnie, dzięki czemu zarabia on więcej niż myślał, że będzie to możliwe. Zatem nie można zakładać, że skoro się zainwestowało w akcje dobrej firmy to zawsze będą one miały tak dobrą wartość i stanowić będą finansowe zabezpieczenie na przyszłość. Granie na giełdzie wymaga od zarówno małego inwestora jak i od dużego ciągłego skupienia i obserwowania rynku oraz procesów zachodzących w jego obrębie. Tak by umieć skutecznie niwelować wahania kursów akcji przez dokonywanie właściwych zmian w swoim portfelu inwestycyjnym. Tego rzecz jasna człowiek uczy się w czasie i w zależności od tego na ile faktycznie się skupia na obserwacji rynku odnosi mniejsze i większe sukcesy.

Kupuj, kiedy sprzedają…

Rynek finansowy ma swoje pisane i niepisane zasady, które warto poznać, jeżeli człowiek faktycznie chce się w cudzysłowie bawić w inwestowanie na pewny m określonym poziomie. Dzięki nim będzie mu łatwiej przede wszystkim przyzwyczaić się do specyfiki rynku finansowego oraz nie reagować nerwowo, kiedy coś niekoniecznie pójdzie tak jak się spodziewał. Jedną z bardziej znanych zasad, którą powinien się kierować jest ta zgodnie z treścią, której należy inwestować wówczas, czyli kupować, kiedy wszyscy tanio sprzedają. Ponieważ zgodnie z rynkowymi zasadami jest zdecydowanie większa szansa, że na takiej transakcji się zarobi. Oznacza to też, że nie należy pochopnie podejmować decyzji o sprzedaży, kiedy kursy posiadanych akcji wykazują tendencję zniżkującą. Przeciwnie jak mawiają ci, którzy się zajmują zawodowi inwestycjami finansowymi. Nie zawsze zdarzy się, że zniżkujący kurs akcji zostanie odwrócony i uda się zarobić. Jednak ryzyko tego, że się nie zarobi a straci nie powinno być powodem nie podejmowania trudnych decyzji. Jeżeli ktoś ma słabe nerwy nie powinien nawet próbować się zacząć bawić w inwestowanie. Ponieważ zamiast satysfakcji, że coś się udało zarobić, którą powinien odczuwać będzie się tylko stresował, że straci.

Analizy rynku i giełdy

Patrząc na rynek finansowy łatwo się zorientować, że jest to skomplikowany mechanizm i nie łatwo się w nim połapać przeciętnemu człowiekowi. Przez to, jaki ma wpływ na życie zarówno przedsiębiorców jak i też przeciętnych obywateli jest wyjątkowo fascynujący i w jakiś dziwny sposób magnetycznie przyciągający. Do tego stopnia, że nawet ludzie, którzy nie zajmują się inwestowaniem na giełdzie lubią wiedzieć jak będzie się prezentowała sytuacja w najbliższym czasie na rynkach finansowych. W wielu dziennikach wydawanych w kraju są specjalne strony poświęcone właśnie rynkom finansowym i giełdzie także każdy może sprawdzić jak się prezentuje sytuacja, jakie są kursy akcji czy też surowców. Dla niektórych zainteresowanych inwestowaniem, którego jeszcze nie rozpoczęli takie analizy i informacje są podpórką i podpowiedzią, z której chętnie korzystają. Zapisują sobie, jakie są tendencje i czytają analizy. To, co jest charakterystyczne dla samych analiz to fakt, że pisane są przez niezależnych fachowców i w tym samym momencie różni ludzie wyciągają różne wnioski. Dlatego też same analizy należy traktować, jako wskazówki a nie faktycznie stwierdzenia prorocze. Często rynki zachowują się w nieprzewidywalny sposób. Czyli inwestor jest skazany na swój instynkt bardziej niż na tabele.

Akcje czyli udziały

Chyba każdy człowiek miał okazję słyszeć coś na temat takich kwestii jak udziały w firmie. Pojawiają się w związku z rozmowami albo też dyskusjami prowadzonymi przez przedstawicieli przedsiębiorstw i świata finansowego. Akcje to nic innego jak właśnie same udziały w firmie odpowiadające swoją wartością cząstce wartości samego przedsiębiorstwa. Czyli pula akcji zawsze wynosi, 100% co jest równe 100 punktom wartości firmy. Inne określenie na same akcje to walory, ponieważ to ile są warte jest powiązane z tym, jaka jest sytuacja finansowa firmy oraz jakie są dla niej prognozy . Zatem wartość walorów realna nie musi się pokrywać z wartością nominalną. Jest to kwestia różnicy wynikającej z działania na rynku. Czyli akcja, której wartość nominalną określono na 1 i odpowiada jakiemuś ułamkowi procenta samej firmy może na rynku obrotu akcjami, czyli na giełdzie mieć wartość +% albo % zależy to od popytu na akcje informacjach z rynku branży oraz całego regionu gospodarczego. Dlatego akcje są tak atrakcyjne dla inwestorów a jednocześnie niosą ze sobą ryzyko straty. Kupując akcje można się spodziewać, że zyskają na wartości albo stracą. To, która z opcji będzie się realizowała zależy od wielu czynników nie do końca przewidywalnych.

Prospekt emisyjny

Firma, która spełniła wymogi i została dopuszczona do obrotu na giełdzie w ramach przygotowań tworzy specjalną dokumentację. W jej treści określa ile z majątku firmowego przeznacza właśnie na wolny obrót ile przeznaczono dla udziałowców pracujących w przedsiębiorstwie. Wszystko to wpływa na to, jaka ilość akcji, która zostaje wypuszczona na rynek i ich cenę nie tylko nominalną jednostkową, ale też tą, za jaką są kupowane przez zainteresowanych. Wypuszczenie czy też emisja prospektu emisyjnego jest obowiązkiem a nie prawem przedsiębiorstwa. O tym, że firma pojawi się na giełdzie i będą dostępne jej akcje informuje właśnie w formie tego dokumentu. Zainteresowani zakupem akcji w pakietach mogą się zapisywać na akcje. Jest to działanie polegające na tym, że podmioty będące potencjalnym i inwestorami zgłaszają chęć zakupu określonego pakiety akcji i są w kolejce. Zwykle akcje wypuszczane są w seriach, których wielkość szacowana jest na podstawie właśnie zainteresowania potencjalnych kupców. Zapisanie się do kolejki na akcje nie gwarantuje, że się nabędzie tyle akcji ile się planuje. Ustalane są też reguły dotyczące tego, kto ile i kiedy akcji może nabywać, jako podmiot gospodarczy albo prywatny inwestor.