1

2

3

4

5

 

Zalety gospodarki centralnie planowanej

Jak powszechnie wiadomo gospodarka centralnie planowana, jest bardzo rozpowszechnionym elementem naszego życia i występuje ona w wielu krajach na całym świecie. Charakteryzuje się ona głównie tym, że wszystko opiera się na planach, a więc nie ma tu mowy o jakichś przykrych niespodziankach, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Do zalet takiej gospodarki możemy zaliczyć na pewno: kapitał państwa pokrywa wszystkie niezbędne koszty inwestycyjne; zmniejsza się w dużym stopniu bezrobocie, a to jest bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich; mogą powstawać bardzo długoterminowe plany, dzięki różnym informacjom, do których mamy dostęp dzięki przedsiębiorstwom; ład społeczny ma charakter monocentryczny, co jest pożyteczną opcją w dzisiejszych czasach; zmiany strukturalne przeprowadzane są w bardzo szybki sposób, co jest ważną sprawą; koncentrowanie się na celach priorytetowych. Jak więc widzimy ten typ gospodarki, który ma wielki wpływ na nasze życie gospodarcze i ekonomiczne ma wiele zalet, dlatego jest to bardzo pozytywna opcja dla wszystkich ludzi na całym świecie. Dzięki takim zaletom możemy być pewni, że efekty będą naprawdę dobre i każdy będzie z nich bez żadnego wyjątku zadowolony.

Rodzaje umów

Każdy z nas dobrze wie, że dobry biznes opiera się przede wszystkim na tym, aby mieć w swoim posiadaniu umowę, która jest gwarancją tego, że przez swojego pracodawcę nie zostaniemy oszukani i nasze życie ekonomiczne będzie funkcjonowało poprawnie, co jest niezwykle ważną sprawą dla nas wszystkich. Typy umów są bardzo różnorodne, a do najważniejszych z nich zaliczamy oczywiście: umowa o pracę, w której charakterystyczne cechy to ciągła praca, pracujemy tylko przez godziny, które mamy podane w umowie, mamy stałe wynagrodzenie, które musi zostać nam wypłacone w danym terminie, przysługuje nam urlop płatny, mamy także ubezpieczenia socjalne i zdrowotne; umowa zlecenie, gdzie możemy wyróżnić na pewno takie cechy jak praca przez określony czas, również tutaj przysługuje nam ubezpieczenie socjalne i zdrowotne, gdy zostaniemy pokrzywdzeni przez pracodawcę możemy zwrócić się do sądu rejonowego; umowa o dzieło, czyli takie aspekty jak praca płatna, ale tylko przy pojedynczym dziele, nie Ma tutaj żadnych ubezpieczeń, również tutaj wszystkie spory rozstrzyga sąd rejonowy. Jak więc widzimy rodzajów umów jest dużo i trzeba się dobrze z nimi zapoznać, abyśmy nie zostali oszukani przez nikogo.

Papiery wartościowe

Jak dobrze wiemy papiery wartościowe dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach są bardzo ważne, bo mogą one przynieść im duże zyski, ale niekoniecznie właśnie muszą to być zyski, bo mogą to też być straty, a więc wiąże się to w pewnych przypadkach z ryzykiem, a więc trzeba na to bardzo uważać. Rodzajów papierów wartościowych jest naprawdę bardzo dużo i możemy do nich zaliczyć takie przykłady jak: bony skarbowe i pieniężne, które mają charakter długoterminowy i są emitowane przez Narodowy Bank Polski; renty kapitałowe, które umożliwiają nam otrzymywanie odsetek za wniesiony kapitał przez nas samych; obligacje, czyli dany wystawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania pożyczki i zobowiązuje się do jej spłaty w danym terminie wraz z odsetkami; akcje, które potwierdzają nasz udział w danej spółce akcyjnej, a także umożliwiają nam zyski; czeki, dzięki którym możemy zlecić w danym banku wypłatę dla nas określonej sumy pieniędzy z danego konta bankowego; weksle, poprzez które musimy Oddać zapożyczoną kwotę w określonym terminie; listy zastawne; wystawiają je banki hipoteczne, które muszą być zakupione w odpowiednim terminie; certyfikaty inwestycyjne, dzięki nim możemy liczyć na zyski z danych inwestycji. Jak widać ich przykładów jest naprawdę sporo i trudno je naraz zapamiętać.

Gospodarka rynkowa

W naszym życiu bardzo istotną rolę odgrywa oczywiście gospodarka rynkowa, która jest bardzo rozpowszechniona i chyba każdy z nas ma pojęcie, z czym jest ona związana i czego konkretnie dotyczy. Taka gospodarka rynkowa to nic innego jak sytuacja, gdzie wszystkie najważniejsze decyzje ekonomiczne i gospodarcze są podejmowane przez poszczególnych ludzi (członków gospodarstw domowych i różnych przedsiębiorstw). To oni samodzielnie decydują o wszystkim, co dla nich jest ważne w tym aspekcie, a więc będzie to z pewnością produkcja, czyli to, co mają produkować, co kupić, gdzie się konkretnie zatrudnić, a także, w co zainwestować, i tym podobne. Ich decyzje i gusta nie podlegają żadnej dyskusji, bo na tym polega właśnie poprawnie funkcjonująca gospodarka rynkowa, która ma wiele pozytywnych cech, Ich wybory mają ze sobą styczność na danym rynku i według nich ustalane są ceny poszczególnych dóbr i usług, tak, aby każdy konsument na danym terenie mógł się z nimi bez żadnych problemów z nimi zapoznać, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem w dzisiejszych czasach i chyba nikt nie ma, co do tego żadnych wątpliwości. Taka gospodarka jest, więc bardzo pożyteczna i odgrywa w naszym życiu istotną rolę, a więc należy ją traktować bardzo poważnie, bo tego właśnie ona wymaga.

Kredytobiorca

Często w naszym życiu dochodzi do takiej sytuacji, gdy musimy zaciągnąć kredytu na jakiś przedmiot, czy też na coś innego. Wiadomą sprawą jest to, że wtedy udamy się do jakiegoś konkretnego banku, w którym posiadamy swoje konto i będziemy się starać o przyznanie nam kredytu w takiej kwocie, jaka nas zadowoli, a to jest bardzo ważna sprawa, bo niestety nie zawsze dostaniemy tyle pieniędzy ile byśmy chcieli. Kredytobiorcą może być, więc każdy z nas, a wystarczy tylko posiadać konto bankowe, a także mieć ukończone osiemnaście lat, trzeba także posiadać stałą pracę, która będzie gwarancją dla banku tego, że będziemy spłacać w danym terminie raty kredytu, które będą widniały w umowie, a jak tego nie zrobimy to odpowiedzialna osoba z banku wejdzie nam na nasze konto i będzie pobierała daną kwotę na spłatę raty. Czasami na kredyt czeka się kilka dni, ale w dzisiejszych czasach istnieją też takie, że są już dostępne po parunastu minutach. Oczywiście kredytobiorca może sobie wydać pieniądze, na co tylko chce, ale najczęściej kredyty bierze się na dom, samochód, komputer, i tym podobne, czasami do tego potrzebni są poręczyciele, ale nie zawsze, zależy to od danej sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Wydatki gospodarstw domowych

Każde gospodarstwo domowe musi się liczyć z tym, że czeka na nie sporo wydatków, a więc trzeba uważać bardzo na to, aby takie wydatki nie były większe od dochodów, bo wtedy będziemy świadkami deficytu w budżecie domowym, co dla nikogo z nas nie jest fajną sprawą. Takich wydatków jest bardzo dużo, ale trzeba bardzo rozsądnie zarządzać wszystkimi pieniędzmi, tak, aby starczyło nam ich na cały miesiąc i żyło nam się komfortowo, co jest bardzo ważną sprawą w dzisiejszych czasach. Do wydatków gospodarstw domowych możemy niewątpliwie zaliczyć takie elementy jak: żywność, różnego rodzaju opłaty na przykład za mieszkanie, gaz, prąd i ogrzewanie, utrzymanie pojazdów, czyli na przykład samochodu lub motocykla, transport, całkowite wyposażenie całego gospodarstwa domowego, opieka zdrowotna, kultura i edukacja, używki, a także wypoczynek. Oczywiście jak widać tych wydatków jest naprawdę dużo, dlatego trzeba je stale kontrolować, tak, aby nie wymknęło nam się to spod czujnego oka, nie wszystkie wydatki są jednak stałe, bo z różnego rodzaju używek możemy przecież w każdej chwili zrezygnować i wtedy zaoszczędzimy trochę pieniędzy, więc na pewno, jeżeli ktoś rozsądnie będzie dysponował budżetem domowym, to na złą drogę całej rodziny nie sprowadzi.

Dochody gospodarstw domowych

Jak powszechnie wiadomo gospodarstwa domowe biorą swoje dochody z różnych gałęzi i chyba każdy człowiek, choć trochę zorientowany w tym temacie ma o tym jakieś pojęcie, oczywiście nie mogą być one zbyt małe, muszą one przecież pokryć wszystkie wydatki, a to łatwą sprawą nie jest. Do takich dochodów gospodarstw domowych możemy z pewnością zaliczyć takie sprawy jak: wynagrodzenie za uczciwą pracę, różnego typu dochody z działalności rolniczej lub gospodarczej, gdy ktoś wynajmuje mieszkanie to także płyną z tego korzyści, dochody z dzierżawy ziemi, różnego rodzaju stypendia, których jest w dzisiejszych czasach mnóstwo, odsetki z przeróżnych lokat bankowych, które nie są zbyt małe, zasiłki, alimenty. Jak widzimy takich dochodów musi być naprawdę dużo, ale trzeba o to zadbać, aby właśnie wpłynęły one na konto danego gospodarstwa domowego, bo jak wiemy lenistwo nie popłaca i samo nic do nas nie przyjdzie, dlatego lepiej walczyć o swoje i sprawić, że nasze finanse będą w dobrym stanie, dzięki czemu będziemy mogli żyć wraz ze swoją rodziną na bardzo dobrym poziomie, co jest ważną sprawą dla wielu z nas. Pamiętajmy, więc, że jeżeli będziemy rozsądni i sprytni, to nasze dochody w gospodarstwach domowych mogą być naprawdę spore, dzięki czemu będziemy z nich zadowoleni.

Cięcia budżetowe

Chyba każdy z nas, choć raz w życiu miał styczność z takim pojęciem jak cięcia budżetowe, gdyż jest to bardzo znana sytuacja w życiu wielu osób na całym świecie, bo nie zawsze w naszym życiu finansowym jest kolorowo, i o tym chyba każdy dobrze wie. Bardzo często takie cięcia są jedynym ratunkiem na pokrycie deficytu, który powstanie w danym momencie w określonym budżecie, więc zawsze trzeba brać taką możliwość pod uwagę w pesymistycznej wersji, bo może to być jedyne rozwiązanie, na które będziemy musieli się zdecydować. Oczywiście wydatki stałe nie powinny na tym ucierpieć, bo to jest sprawa priorytetowa, dlatego powinny się one odnosić głównie do wydatków zmiennych, gdzie w każdej chwili możemy przecież z czegoś na jakiś czas zrezygnować, i wtedy cięcia budżetowe będą miały głęboki sens, a to jest bardzo ważna sprawa w dzisiejszych czasach dla wielu z nas. Jak jednak dobrze wiemy mogą one dotyczyć również wydatków stałych, a to można stwierdzić na prostym przykładzie zakupów, gdzie zamiast robić zakupy w drogich sklepach, możemy je równie zrobić po tańszych cenach i wtedy cięcia budżetowe będą miały miejsce w wydatkach stałych i chyba nikt z tego powodu nie będzie zbytnio narzekał.

Wydatki zmienne

Bardzo specyficznym rodzajem wydatków w dzisiejszych czasach są oczywiście wydatki zmienne, których nie da się konkretnie określić, ponieważ jak sama nazwa wskazuje są one zmienne i nie mają stałej ceny, dlatego nie da się ich dokładnie przewidzieć. Do tego typu wydatków możemy z pewnością zaliczyć takie rzeczy jak: wydatki na odzież, na urządzenia kuchenne, gazety, bilety do teatru, i wiele, wiele innych, jest tego naprawdę sporo, więc chyba jasno zauważyć, że nie da się tego w prosty sposób policzyć, a więc takie wydatki praktycznie, co miesiąc się zmieniają. Oczywiście tego typu wydatki zmienne wchodzą w skład każdego budżetu domowego, dlatego trzeba je dobrze kontrolować i rozsądnie nimi rozporządzać, aby czasem nasz budżet nie był po takich wydatkach w opałach, co nie byłoby chyba dla nikogo z nas zbyt przyjemną sprawą. Tego typu elementy naszego życia są jednak dużo bardziej elastyczne od wydatków stałych z bardzo prostego powodu, a mianowicie możemy z niektórych z nich w każdej chwili zrezygnować, a więc mamy tutaj wybór i gdy nasz budżet domowy znajduje się w krytycznej sytuacji, to możemy właśnie z czegoś zrezygnować i z pewnością będzie dużo lepiej nie tylko dla nas, ale także dla naszej rodziny.

Przedsiębiorstwa

Jak dobrze wiemy w dzisiejszym świecie na całym świecie możemy wyróżnić wiele przedsiębiorstw, które zajmują się różnymi sprawami i niekoniecznie polega to na tym samym, choć może być i tak oczywiście. Działalność takiego przedsiębiorstwa polega jednak na tym, że zajmują się one produkcją określonych dóbr i usług, które potem dostarczana są konsumentom praktycznie na całym świecie, a więc jest to bardzo pożyteczne zjawisko i o tym chyba każdy wie. Oczywiście głównym celem takich spółek biznesowych jest osiąganie jak największej ilości zysków, a więc nakłady finansowe odgrywają tutaj bardzo ważną rolę i chyba nikogo to nie dziwi. Jak powszechnie wiadomo w takich przedsiębiorstwach musi być zatrudniana odpowiednia siła robocza, aby wszystko funkcjonowało w jak najlepszym porządku, co jest bardzo ważną sprawą, dlatego zatrudnia się ludzi, którzy są z reguły członkami gospodarstw domowych i wtedy można liczyć dopiero na dobre efekty. Oczywiście mogą istnieć na całym świecie różne rodzaje przedsiębiorstw, na przykład jednoosobowe, ale także wielkie koncerny, a wiec nie da się jasno tego sprecyzować. Takie przedsiębiorstwa są, więc bardzo popularne i rozpowszechnione na wielu terenach i chyba, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości.