Osiemnaście lat becikowego?

W ostatnim czasie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali dawanie comiesięcznego becikowego rodzicom nowonarodzonych dzieci przez pierwszych osiemnaście lat życia młodych ludzi. To bez wątpienia bardzo absurdalny pomysł, który może kosztować aż ponad dziewięćdziesiąt miliardów złotych w ciągu roku. Według ekonomistów to bardzo niedorzeczna i wybitnie nieodpowiedzialna propozycja. Została ona nazwana „stypendium demograficznym”. Zgodnie z informacjami z Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce było siedem i pół miliona niepełnoletnich obywateli w roku dwa tysiące dziesiątym. Gdyby ten pomysł wszedł w życie koszt budżetu państwa przeznaczony na becikowe wynosiłby dziewięćdziesiąt miliardów złotych, co stanowi dwadzieścia pięć procent całych finansów państwowych. To jednak tylko szacunki, należy pamiętać o spadku demograficznym, wobec czego ilość dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia będzie stopniowo malała – co nie oznacza, że nadal państwo musiałoby przeznaczyć gigantyczne pieniądze na ten cel. Skąd brać na to pieniądze? Pomysłodawca długoletniego becikowego proponuje obniżenie najwyższych emerytur. Gdyby nadal okazała się to zbyt mała kwota powstał pomysł, który polega na likwidację większości ulg podatkowych.  Dlatego pomysł wprowadzenia osiemnastoletniego becikowego jest zupełnie nierealny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.