Odwrócony VAT zdominuje przemysł stalowy

Prawdopodobnie w tym roku pojawi się już odwrócony VAT w handlu związanym z prętami stalowymi. Ma to powstrzymać fale wyłudzeń na tle podatkowym w sektorze stalowym w szczególności w dziale obrotu prętów stalowych. Według ministerstwa najlepszym sposobem zwalczającym nieprawidłowości jest wprowadzenie mechanizmu odwróconego podatku. Aby zasada ta mogła wejść w życie Polska musi przeforsować wniesiony do Komisji Europejskiej wniosek derogacyjny. Nowa procedura będzie zobowiązywać kupującego do odprowadzenia podatku a nie tak jak dotychczas sprzedającego. Na szczęście wnioskodawców, komisja jest przychylna przyjąć rozwiązanie, co umożliwi wprowadzenie nowego prawa jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie Rada Ministrów sprecyzuje wniosek jeszcze w marcu a następnie dokument oficjalnie trafi pod obrady Komisji Europejskiej. Wszelkie propozycje zostały skonstruowane po wnikliwych konsultacjach z potentatami branży stalowej, która popiera wprowadzane zmiany, gdyż pragnie wyeliminować ze swoich szeregów oszustów, nadszarpujących wiarygodność uczciwych biznesmenów. To oni sami zaproponowali zresztą wprowadzenie nowego prawa. Procedury legislacyjne będą się odbywać pod wnikliwym nadzorem służby skarbowych przy pomocy Prokuratury, ABW, CBŚ, Policji oraz administracji podatkowej z całej wspólnoty europejskiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.