NIK kontroluje biura podróży

NIK dokonał analizy fali upadających biur podróży. Znane już są jej wyniki. Oficjalną publikację raportu poprzedziło spotkanie administratorów organizacji turystycznych aby wspólnie zastanowić się nad sposobem poprawy nieciekawej sytuacji biur podróży. Inspekcja była przeprowadzona sprawnie aby móc zaprezentować wyniki jeszcze przed nadchodzącym sezonem. Prezentacja wyników ma przede wszystkim uświadomić klientów o zagrożeniach wynikających z korzystania usług biur turystycznych oraz sprecyzować istniejące przepisy. Jednym z głównych tematów było prawo do zwrotu pieniędzy oraz kto takiego zwrotu powinien dokonać. Przeanalizowano pracę agentów oferujących wycieczki. Niepokojące okazało się to, iż nie mogli dzielić się z klientami swoimi wątpliwościami na temat biura, gdyż właściciele skarżyli ich za zniesławienie. Gorącym tematem okazała się też sytuacja marszałków województw na których spoczął obowiązek sprowadzenia porzuconych turystów z odległych stron. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała użycie funduszy wojewódzkich na ten cel. Jednak gdyby nie decyzje marszałków, ściąganie Polaków byłoby znacznie utrudnione. Przeanalizowano też stan tzw. szarej turystyki w kraju, która ma miejsce bez nadzoru wykwalifikowanych pracowników. Wszelkie zmiany są potrzebne a uściślenie prawa i reguł po rzetelnym przeanalizowaniu wydarzeń ma temu pomóc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.