Maksymalna kontrola w mikrobiznesie

Małe i średnie przedsiębiorstwa to miejsce pracy dla wielu Polaków. Oznacza to, że najmniejsze podmioty gospodarcze odgrywają niezwykłą rolę w naszej gospodarce. Według danych z GUS  w Polsce istnieje ponad 1,6 mln mikroprzedsiębiorstw, co jest drugim najwyższym wynikiem we wspólnocie europejskiej. Warto zatem zastanowić się jakie są problemy, obciążenia sektora oraz jakie są jego potrzeby. Do stałych obciążeń mikroprzedsiębiorców są bezwątpienia obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, które ogółem wynoszą obecnie ponad 981 złotych miesięcznie. Częstą bywa tak, iż mikrofirmy oszczędzają na elementach, które są ważne w codziennym działaniu firmy np. o utrzymanie infrastruktury informatycznej, księgowość czy koszt rachunków bankowych. Jakie są ich wymagania związane z bankowością? Jak wskazują wyniki analizy mikrofilmy w sporej większości są zainteresowane darmową obsługą przelewów i prowadzenia konta. Mikroprzedsiębiorcy wyrazili duże zainteresowanie bankowością elektroniczną, która jest zdecydowanie dla nich jedną z najistotniejszych usług. Wynika to z tego, iż niecałe trzy czwarte z nich osobiście zarządza w ten sposób pieniędzmi firmy. Ta potrzeba bezpośredniej pieczy nad finansami w przedsiębiorstwie ma – zdaniem wielu psychologów- wynikać z potrzeby komfortu psychicznego w biznesie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.