Kto lepiej zarabia- kobiety czy mężczyźni

Pytanie o zarobki w zależności od płci pojawiają się bardzo często. Jak się okazuje, w publikacjach często mówi się o pewnej dyskryminacji kobiet, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Zgromadzone przez badaczy statystyki wskazują przede wszystkim na to, że kobiety mają mniejszy udział w kategorii stanowisk kierowniczych. Wiąże się to przede wszystkim z niedocenianiem ich pracowników. Powszechna opinia jest taka, iż należałoby to zmienić, aby dać kobietom mobilizację do większego zaangażowania w wykonywanie swojej pracy. Każdy z nas z pewnością posiada więcej satysfakcji, jeżeli ma świadomość możliwości osiągnięcia wyższego stanowiska. Okazuje się ponadto, iż mężczyźni mogą cieszyć się wyższymi zarobkami względem kobiet pomimo posiadanie jednakowych kwalifikacji czy też takiego samego stażu pracy. To, iż kobiety nie zajmują tak często wyższych stanowisk może wynikać przede wszystkim ze stereotypów, które mówią, iż przedstawicielki płci żeńskiej gorzej sobie radzą z zarządzeniem. Każda kobieta postawiona w zarządzie bądź też na stanowisku szefowskim wzbudza niejako sensację i jest szeroko komentowana. Należy jednak mieć nadzieję, iż z czasem szansę obu płci zostaną wyrównane i kobiety będą miały więcej możliwości, jeżeli chodzi o zajmowanie stanowisk kierowniczych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.