Komisja nadzorująca

W każdym kraju gdzie funkcjonuje giełda jest też powołany kolegialny organ, do którego kompetencji należy przede wszystkim kontrolowanie oraz nadzorowanie wszelkich operacji finansowych zawieranych na parkiecie giełdy. Chodzi oto by zniwelować ryzyko zawierania transakcji podejrzanych i takich, które ewidentnie naruszają konkretne przepisy prawa. Do kompetencji takiej komisji należy nie tylko opiniowanie transakcji i wyrażanie zgody, ale również dopuszczanie do udziału w obrocie giełdowym. Do komisji wysyłane są regularnie raporty dotyczące tego, jakie transakcje były w konkretnym okresie zawierane i na jakich zasadach. Funkcjonowanie komisji ma przede wszystkim być gwarantem pewności i legalności obrotu papierami wartościowym oraz ewidencjonowanie go w określony sposób. Komisja może wzywać uczestników rynku do złożenia wyjaśnień w sprawach wątpliwych transakcji giełdowych. Jedną z ważniejszych kompetencji jest możliwość unieważnienia transakcji z mocą wsteczną, kiedy wykryto, iż została zawarta z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych. Takie uprawnienia powodują, że faktycznie od sprawności i skuteczności działań samej komisji zależy to jak funkcjonować będzie sama giełda. Istnienie komisji jest konieczne i tutaj nie można twierdzić, że jest ona tylko utrudnieniem natury administracyjnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.