Kiepska sytuacja małych firm

Małe przedsiębiorstwa powstały na polskim rynku bardzo licznie, głównie za sprawą funduszy europejskich, które były przekazywane na ten cel. Jednak niestety prawo, jakie obowiązuje w naszym kraju nie stawia w najlepszej sytuacji osób, chcących się rozwijać w biznesie na własną rękę. Kryzys dopadł wiele branży, dlatego też coraz częściej słyszymy o zamykaniu przez przedsiębiorców prowadzonych przez nich małych, często jednoosobowych firm. Po zakończeniu inwestycji związanych z Euro 2012 w Polsce duże pogorszenie zanotowaliśmy w branży budowlanej. Mimo, że w większości kontrahentami byli duzi przedsiębiorcy, to posiadali oni swoich mniejszych podwykonawców. W związku z zakończeniem prac zostali oni postawieni w trudnej sytuacji. Brak zleceń na rynku pracy, połączony z koniecznością opłacania wysokich składek obowiązkowych sprawia, że prowadzenie niewielkiej firmy przestaje się opłacać. Jest to bardzo niekorzystne dla krajowego biznesu, ponieważ spada koniunktura oraz mniejsze są wpływu do skarbu państwa. Również w związku z pozyskiwaniem funduszy z UE wiele firm stało się konkurencyjnych, a w związku z dotacjami na założenie nowej działalności w większości branż powstało wiele małych firm, które w szczególności na rynku lokalnym stanowią dla niestety siebie bardzo dużą konkurencję.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.