Jak bardzo jest źle?

Zgodnie z tym, co niedawno zostało przekazane przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim czasie zatrudnienie spadło o osiem dziesiątych procenta. Średnia płaca w kraju owszem, wzrosła, jednak tylko o cztery dziesiąte procenta – to nie są wyniki na skalę całego roku, ale tylko na grudzień dwa tysiące dwanaście! Zarówno te wyniki jak i coraz bardziej ostrożne przedsiębiorstw oraz coraz wolniejszy wzrost PKB świadczą o znacznie słabszej kondycji polskiej gospodarki. Jednak zgodnie z tym, co mówią specjaliści zajmujący się ekonomią styczeń jest najtrudniejszym miesiącem do formułowania jakichkolwiek interpretacji. Wynika to głównie ze względu na fakt, że Główny Urząd Statystyczny zmienia firmy składające raporty do najwyższej siedziby urzędu. Spadek zatrudnienia jest znaczny, jednak został on wcześniej przewidziany przez analityków. Średnia płaca natomiast w tej chwili wynosi trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze – oznacza to, że kwota ta jest dużo wyższa (prawie o siedemset pięćdziesiąt złotych) niż w styczniu poprzedniego roku. W rzeczywistości jednak w tej chwili ponad połowa Polaków zarabia kwotę nie przekraczającą dwóch tysięcy dziewięciuset siedmiu złotych. Presja płacowa nie jest większym problemem dla firm, ponieważ większość z nich wprowadza zamrażanie pensji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.