Gospodarka planowa

Każdy z nas dobrze wie o tym, że gospodarka planowa ma wiele zalet, ale także kilka wad, więc to od władz danego kraju zależy to, jaką mają oni wizję ekonomiczną i gospodarczą dla kraju, w którym rządzą. Taka gospodarka oczywiście opiera się na tym, że są w niej dokonywane plany, które są z reguły kilkuletnie i wtedy realizuje się je po kolei, tak, więc biznes tak jakby się kręci stale. Dzięki tej gospodarce całe państwo może się rozwijać, a robi to według ściśle określonego planu, który wszyscy mają za zadanie realizować. Oczywiście głównie korzystają z tego rodzaju gospodarki kraje socjalistyczne, a bardzo ważnym aspektem jest to, że za tworzenie i realizowanie danych planów w dużej mierze odpowiedzialni są niewątpliwie ludzie, którzy kierują danymi partiami w określonym kraju. Główny głos jak widać ma tutaj władza i to wszystko praktycznie od niej zależy, a ludność musi się do tego dostosować, a potem może śmiało ocenić działanie danych władz na sferę życia ekonomicznego i gospodarczego danego państwa, bo mają do tego oczywiście pełne prawo. Władza jednak określa wszystkie cechy produkcji i z tym trzeba się pogodzić, bo taka jest gospodarka dla całego kraju i nie mamy tutaj większego pola manewru.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.