Europejskie prawo patentowe

Wprowadzenie jednolitego prawa patentowego dla krajów zjednoczonej europy, może okazać się niekorzystny dla Polski. Jest to spowodowane faworyzowaniem dużych koncernów a nasza gospodarka jest oparta przede wszystkim na małych i średnich firmach. Wniosek taki pojawił się wśród debaty specjalistów podczas Forum Obywatelskiego Rozwoju. Ujednolicenie sposobu opatentowania ma zdaniem ustawodawców zmniejszyć koszty tej procedury, jednak zdaniem ekspertów jest to niewielka modernizacja w stosunku do zagrożenia jakie za sobą niesie. Cena w ostateczności aby uzyskać patent będzie wynosić 5 tys. euro. Obecnie za dokument potwierdzający posiadanie patentu należy zapłacić 36 tys. euro. Nowe rozwiązania nie są wstanie zapewnić odpowiedniej równowagi miedzy interesami bardzo mocnych użytkowników systemu patentowego a potrzebami państw takiego pokroju jak Polska, które posiadają mniejszą możliwość w przyznawaniu funduszy na rozwój. Eksperci podczas dyskusji zwrócili uwagę, że patent ten nie będzie jednolity prawnie oraz geograficznie. Może się zdarzyć, iż np. dwa, trzy wielkie rynki mogą nie być objęte danym patentem. Będzie to wynikać z tego, iż nie wiadomo jak bardzo europatent będzie się asymilował z prawem wewnętrznym konkretnych państw. Firma Deloitte przeprowadziła ekspertyzę z której wynika, iż przyjęcie europatentu podniesie w przeciągu 20 lat koszta o 53 mld zł.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.