Europejska waluta coraz bardziej realna w Polsce

O wprowadzeniu euro w Polsce powiedziano już chyba wszystko. Wygłoszone zostały mowy pochwalne takiego posunięcia, wypowiedzieli się również sceptycy jedności walutowej z Unią. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że aby być znaczącym członkiem Wspólnoty, musimy zmienić walutę, ale jednocześnie w obecnej sytuacji strefy euro, w obliczu jej ogromnych kłopotów, posunięcie takie może budzić wątpliwości. A jak jest z wpływem waluty na stan polskiej gospodarki? W tej chwili opłaca nam się być poza strefą euro, jednak jest to zjawisko doraźne, na dłuższą metę może być jednak dla Polski szkodliwe. Według niektórych specjalistów, nasz kraj utrzymuje względne tempo gospodarczego rozwoju właśnie dzięki utrzymaniu złotówki. Wprowadzanie reform rozwojowych byłoby znacznie trudniejsze, gdyby Polska już była w strefie euro. Jednak zwolennicy przystąpienia do unii walutowej twierdzą, że polska gospodarka czerpałaby wiele korzyści ze zmian. Jedne z nich byłyby odczuwalne przez polskich przedsiębiorców praktycznie od razu, na inne należałoby poczekać. Przede wszystkim z ich życia zniknęłyby wydatki, związane ze zamianą waluty podczas transakcji. Ograniczone zostałaby również dyskusje na temat przyszłości polskich przedsiębiorstw, co prawdopodobnie przyczyniłoby się do większego zaufania ze strony podmiotów zagranicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.