Euro od dwa tysiące dziewiętnastego roku!

Zgodnie z informacjami od analityków zajmujących się walutą euro prawdopodobnie w dwa tysiące dziewiętnastym roku Polska wejdzie do tej strefy! W piątek opublikowano wyniki ankiety Reuters, zgodnie z którą nasz kraj przystąpi do mechanizmu kursowego ERM-2 trzy lata wcześniej (w dwa tysiące szesnastym roku). W momencie, w którym Polska przystąpiła oficjalnie do Unii Europejskiej (pierwszego maja dwa tysiące czwartego roku) nie określono dokładnie momentu, w którym waluta euro zostanie do kraju wprowadzona – jedynie było wiadomo, że ten moment „wkrótce” będzie miał miejsce). W tej chwili to tylko prawdopodobieństwo, jednak premier Donald Tusk poinformował, że dokładna data wejścia do eurolandu zostanie ustalona (ostatecznie!) w dwa tysiące piętnastym roku. Zaznaczył on, że warunkiem ustalenia konkretnego terminu będzie przegłosowanie większością dwóch trzecich głosów członków parlamentu pewnego dokumentu. Chodzi tu o nowelizację konstytucji, która będzie konieczna aby móc wprowadzić zmiany w walucie. W tej chwili nikt z członków Sejmu nie popiera proponowanego rozwiązania. Zgodnie z informacjami ekonomistów konieczny jest konsensus polityczny dotyczący tej sprawy. Tak było na przykład na Słowacji, gdzie waluta euro została przyjęta po pięciu latach od terminu wejścia do Unii Europejskiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.