Ekonomia w małej firmie

W największym skrócie ekonomia jest nauką o prawidłowym funkcjonowaniu rynku, czyli o gospodarowaniu. Prawidłowe gospodarowanie w przedsiębiorstwie powinno być zawsze, bez względu na wielkość firmy. Za przedsiębiorstwa małe uważamy firmy liczące sobie do 50 pracowników; średnie do 500 pracowników, a powyżej 500 firmy określane są mianem dużych. Większość małych firm na rynku polskim i światowym prowadzi firmę na własne ryzyko ekonomiczne. Polega to na podejmowaniu decyzji na własne ryzyko i koszt, bez łączenia w to innych. Większym ryzykiem ekonomicznym charakteryzują się firmy średnie oraz duże. Małe firmy posiadają również odrębność prawną w formie spółki cywilnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak największym celem przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość, jest uzyskanie jak największej samodzielności materialnej i jak największego zysku. Mały biznes także posiada małą siłę przebicia na rynku lokalnym, nie mówiąc o krajowym. Obecnie największe zbycie posiadają małe firmy ogłaszające się na stronach internetowych. To im wróży się najlepszą przyszłość. Duże przedsiębiorstwa mają politykę finansową i marketingową już ustabilizowaną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.