Dlaczego wprowadzono Euro?

Euro, od czasu jego wprowadzenia, stało się jedną z popularniejszych walut na świecie. W rankingach walut stoi obok dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego. Jego wprowadzenie ma charakter zarówno polityczny jak i gospodarczy. Polityka ma za zadanie poprzez wdrożenie Euro zapewnić pokój i stabilność w Europie. W latach 70 – tych i 80 – tych Europa przeżyła kryzys na rynku gospodarczym oraz wzrost bezrobocia. Dlatego też wprowadzanie wspólnej waluty miało umocnić gospodarkę i stworzyć wspólne stopy wzrostu gospodarczego w kształtującej się Unii Europejskiej. Kiedyś przepowiadano, że wprowadzenie jednolitej waluty prowadzi do połączenia wszystkich państw w jedno „superpaństwo”. Jednak opinia ta została bardzo szybko zmieniona. Państwa w Unii Europejskiej nadal posiadają swoją własną suwerenność. Wiele państw pragnących wejść do Unii Europejskiej najbardziej boi się wprowadzenia wspólnej waluty. Najczęściej jest to związane z podwyżką i wyrównywaniem cen w stosunku do Euro. Jednak trzeba wszystko robić by korzyści ze wprowadzenia w obieg wspólnej waluty były jak największe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.