Deflacja

Na świecie występuje wiele procesów, w różnych gałęziach naszego życia, takich jak gospodarka, biznes lub też ekonomia. Jednym z takich procesów, o którym niewątpliwie nie każdy ma pojęcie, ale w praktyce pewnie niekiedy spotyka się z nim jest z całą pewnością deflacja. Polega ona tym, że odnotowuje się stały spadek cen, co na pewno nie jest niczym przyjemnym dla państwa i ludzi w nim zamieszkujących. Jest to zjawisko, które jest zupełnie odwrotne do inflacji. Występuje ona wtedy, gdy podaż gwałtownie przewyższa popyt, a jak wiemy do takiej sytuacji dojść nie może, bo wtedy właśnie będzie się rozwijał stały spadek cen, a tego chyba nikt z nas nie chce, bo jest to niekorzystny proces. Wtedy właśnie dane przedsiębiorstwa nie mogą na rynkach sprzedać wyprodukowanych przez nie towarów i produktów po takich cenach, które by chciały, a więc po takich, które przyniosłyby im zyski. Nie mogą one liczyć w tej sprzedaży nawet na to, aby pokryły się wydane koszty, a więc jest to dla nich naprawdę negatywne zjawisko, o czym chyba każdy doskonale wie. Taka deflacja w krytycznych przypadkach może być czynnikiem, który hamuje gwałtownie rozwój gospodarki i ją osłabia w znaczący sposób, a to na pewno nie jest nic pozytywnego dla nas wszystkich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.