Akcje czyli udziały

Chyba każdy człowiek miał okazję słyszeć coś na temat takich kwestii jak udziały w firmie. Pojawiają się w związku z rozmowami albo też dyskusjami prowadzonymi przez przedstawicieli przedsiębiorstw i świata finansowego. Akcje to nic innego jak właśnie same udziały w firmie odpowiadające swoją wartością cząstce wartości samego przedsiębiorstwa. Czyli pula akcji zawsze wynosi, 100% co jest równe 100 punktom wartości firmy. Inne określenie na same akcje to walory, ponieważ to ile są warte jest powiązane z tym, jaka jest sytuacja finansowa firmy oraz jakie są dla niej prognozy . Zatem wartość walorów realna nie musi się pokrywać z wartością nominalną. Jest to kwestia różnicy wynikającej z działania na rynku. Czyli akcja, której wartość nominalną określono na 1 i odpowiada jakiemuś ułamkowi procenta samej firmy może na rynku obrotu akcjami, czyli na giełdzie mieć wartość +% albo % zależy to od popytu na akcje informacjach z rynku branży oraz całego regionu gospodarczego. Dlatego akcje są tak atrakcyjne dla inwestorów a jednocześnie niosą ze sobą ryzyko straty. Kupując akcje można się spodziewać, że zyskają na wartości albo stracą. To, która z opcji będzie się realizowała zależy od wielu czynników nie do końca przewidywalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.